IV Rogaine Vila d'Ulldecona

Reglament

Com en totes les anteriors edicions, la Cursa per Muntanya d’Ulldecona forma part del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre, ens regim pel reglament d’aquesta competició, juntament amb el del Circuit Català de Curses de Muntanya de la FEEC, per aquells punts que no constin en el nostre reglament específic.

A més a més i per als temes més generals s’aplicarà la següent normativa:

 • La cursa està oberta a tothom que accepti el present reglament, sempre i quan la inscripció s’hagi fet correctament, tant en temps com en forma.
 • No es permetrà la inscripció i/o participació a menors de 14 anys en la cursa i menors de 10 per a la marxa. Tots els menors hauran de presentar l’autorització del pare, mare o tutor legal i en el cas de menors de 14 anys, anar acompanyats d’un adult responsable durant la marxa.
 • Qualsevol persona desqualificada de la cursa que vulgui seguir corrent, ho farà sota la seva única responsabilitat.
 • L’organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no tinguin cura de l’entorn natural o que demostrin una actitud inadequada.
 • Serà motiu de desqualificació no passar per tots els controls de pas, no realitzar el recorregut marcat per l’organització i no portar el dorsal totalment visible a la part davantera.
 • Els corredors que decideixin retirar-se de la prova tindran l’obligació de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.
 • El dorsal haurà de ser sempre visible i sense cap tipus de manipulació, qui no el dugui en aquestes condicions no entrarà a la classificació.
 • L’organització es reserva el dret d’anular la prova o modificar el recorregut si així ho creu convenient. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
 • L’itinerari estarà marcat amb claredat durant el seu recorregut amb la senyalització adequada en cada moment.
 • El tram de cursa per carretera estarà obert al trànsit. Caldrà respectar doncs les normes de transit i senyals de circulació.
 • L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i l’horari si ho considera oportú, amb l’autorització de l’autoritat competent i atenent sempre a criteris de seguretat de cara al participant o per causes de força major.
 • Els menors de 18 anys hauran de tenir un justificant del seu pare, mare o tutor legal (descarregar autorització).
 • Tot allò que no estigui previst en aquest reglament queda sota la decisió única de l’organització

Premis i Categories

Seguint amb les normes del Circuit de Curses per Muntanya de les Terres de l’Ebre s’estableixen les següents categories, dividint-se cadascuna d’elles en masculí i femení:

 • Cadet: per a menors entre 14 i 17 anys, és a dir, que tinguin aquesta edat a 31 de desembre de 2016.
 • Júnior: per a persones que a finals de 2016 tinguin 18, 19 o 20 anys.
 • Absoluta: Participants de 21 i més anys distribuïts en les següents categories:
  • Sub-23: per a participants d’entre 21 i 23 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin els 19 anys i que a 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 24 anys.
  • Sènior: per a participants d’entre 23 i 40 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 23 anys i que a 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 41 anys.
  • Veterà: per a participants d’entre 41 i 50 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 41 anys i que a 31 de desembre del mateix any, encara no hagin complert els 51 anys.
  • Màster: a partir de 51 anys, és a dir, que durant l’any de l’edició del Circuit facin 51 o més anys.
Reglament
Desplaçat dalt de tot