IV Rogaine Vila d'Ulldecona

Informació Rogaine

El Rogaine és una modalitat esportiva de les curses d’orientació en què els participants han de desplaçar-se a peu, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima puntuació passant pels controls en un temps màxim (3 hores en el nostre cas) i enordre lliure. No tots els controls valen els mateixos punts, això dependrà de la dificultat física i/o tècnica per trobar-los.

LA CURSA

Els equips han d’aconseguir la màxima puntuació passant pels controls en un màxim de 3 hores. El mapa, amb tots els controls i la seva puntuació dibuixada, s’entrega als participants uns minuts abans de la sortida. El cronometratge es fa amb el sistema SportIdent. En cas de superar el temps màxim, l’equip rebrà una penalització (1 punt per cada fracció de minut, a partir de 20 minuts es desqualificarà l’equip).

ELS CONTROLS

No hi ha recorreguts establerts, cada equip decideix l’ordre de pas pels controls. Hi ha un total de 30controls. Els participants han de passar pel màxim d’aquests aquests punts seguint la ruta que ells mateixos triïn. Cada control es marca sobre el terreny amb una fita d’orientació que consisteix en una tela de tres requadres i forma triangular de 30 x 30 cm.

DESCRIPCIÓ DE CONTROLS

El full de descripció de controls o simbologia és la descripció exacta de l’emplaçament del control, amb detalls de com és l’element del terreny al qual s’ha col·locat la fita.
El full de descripció de controls es publicará a la web una setmana abans de la realització de la prova. A més, també es donarà el mateix dia de la cursa impresa al mapa.
A continuació us podeu descarregar dos imatges que us ajudaran a interpretar la descripció de controls:

Descripcions dels controls d’acord amb l’IOF

Desplaçat dalt de tot